Over mij

Mijn naam is Marieke Aalbers. Ik ben werkzaam in mijn eigen praktijk als orthomoleculair therapeut. Ook ben ik apotheker en werk ik in een ziekenhuis. Goed beschouw ben ik dus ‘lifestyleapotheker’.
De rol van voeding bij ziekte en gezondheid heeft mij altijd geïntrigeerd. Tijdens mijn studie en gedurende mijn eerste jaren als apotheker, echter, raakte mijn focus op gezondheid wat op de achtergrond, totdat een goede vriendin mij introduceerde in de orthomoleculaire geneeskunde. Dit heeft mijn blik op ziekte en gezondheid, en uiteindelijk ook mijn eigen leven, ingrijpend veranderd. In mijn benadering is de mens niet alleen een fysieke samensmelting van cellen en moleculen waarin zich allerlei stroompjes en biochemische processen afspelen, maar is er ook een verbinding met de psyche en de ziel. Met deze invalshoek en de kennis die ik heb van de reguliere geneeskunde zie ik het als mijn missie orthomoleculaire inzichten met de reguliere geneeskunde te verbinden.
Ik vind het een uitdaging mensen die niet uitkomen met de reguliere behandelingen te begeleiden. Ik doe dit bij voorkeur in samenspraak met de huisarts, specialist en eventuele andere coaches of therapeuten. Vanuit de vrijheid van mijn eigen praktijk kunnen we samen net dat stapje extra buiten de reguliere paden gaan zetten.

Mijn werkwijzeTijdens het eerste consult gaan we na welke wegen al zijn bewandeld om de klacht te behandelen en welke diagnostiek er heeft plaatsgevonden (zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek en ontlastingsonderzoek). Ook brengen we de medicatie en supplementen in kaart. Vaak ontbreken er puzzelstukjes in de diagnostiek, deze kunnen met behulp van aanvullende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld bloed-, speeksel- en/of ontlastingsonderzoek worden verkregen.
Tijdens het vervolgconsult bespreken we de resultaten van de onderzoeken en maken we samen een plan, het ‘behandelplan’. Tijdens de orthomoleculaire behandeling houden we contact en stellen we, zo nodig, het behandelplan bij.